Home » Father's Day » Happy Father’s Day quotes and messages in Tagalog

Happy Father’s Day quotes and messages in Tagalog

Maligayang Araw ng mga Tatay! Salamat sa lahat ng pagmamahal at sakripisyo na ginagawa ninyo para sa pamilya.

************

“Ang isang tunay na ama ay hindi lang nagpapakain, nag-aalaga at nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya, siya ay nagbibigay ng kalinga at pagmamahal.” – Unknown

************

Sa pinakamabuting Tatay sa buong mundo, Maligayang Araw ng mga Tatay! Mahal na mahal ka namin.

************

“Ang isang ama ay hindi lang nagsisikap na mabuhay para sa sarili, kundi para rin sa kanyang pamilya.” – Alex Haley

************

Tatay, ikaw ang aking inspirasyon sa buhay. Maligayang Araw ng mga Tatay! Maraming salamat sa lahat.

************

“Ang isang tatay ay hindi nag-aaral na maging mabuting ama, kundi binubuo niya ito sa kanyang pagkatao.” – Unknown

************

Kahit na minsan ay hindi ka perfect, para sa amin ay isa kang perpektong Tatay. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

“Ang isang ama ay hindi dapat magpakita ng takot, dahil kung hindi, paano matututo ang kanyang mga anak na lumaban sa buhay?” – Unknown

************

Tatay, salamat sa mga panahong naging tagahatid mo ng saya sa aming tahanan. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

“Ang pagiging isang tatay ay hindi madali, ngunit ang pagmamahal at pag-aaruga na ibinibigay nila sa kanilang mga anak ay walang katulad.” – Unknown

************

Ang pamilya ko ay hindi kumpleto kung wala ka. Maligayang Araw ng mga Tatay! Mahal na mahal ka namin.

************

“Ang isang tunay na ama ay nakapagbibigay ng inspirasyon at lakas sa kanyang mga anak upang harapin ang hamon ng buhay.” – Unknown

************

Tatay, ikaw ang aming gabay at protektor. Maligayang Araw ng mga Tatay! Maraming salamat sa lahat.

************

“Ang pagiging isang ama ay hindi lamang tungkol sa pagpapakain at pagbibigay ng materyal na bagay, kundi sa pagturo ng mga aral sa buhay.” – Unknown

************

Sa taong nagbigay sa akin ng buhay, maraming-maraming salamat, Tatay! Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

“Ang isang ama ay nagbibigay ng tibay ng loob at lakas ng kalooban sa kanyang mga anak sa bawat hakbang nila sa buhay.” – Unknown

************

Hindi ko man madalas sabihin, pero mahal na mahal kita, Tatay. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

“Ang pagiging isang tatay ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabait at mapagmahal, kundi tungkol din sa pagiging disiplinado at matatag.” – Unknown

************

Tatay, salamat sa lahat ng oras, tibay ng loob, at pagmamahal na ibinigay mo sa amin. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

“Ang isang ama ay hindi dapat mawalan ng pag-asa sa kanyang mga anak, dahil kung hindi, paano nila matututunan na magtiwala sa sarili nila?” – Unknown

************

Maligayang Araw ng mga Tatay! Salamat sa pagmamahal at suporta na ibinibigay mo sa amin.

************

Tatay, ikaw ang nagturo sa akin ng halaga ng pamilya. Maligayang Araw ng mga Tatay! Mahal na mahal kita.

************

Sa iyo namin natutunan ang pagiging matapang at matatag sa buhay. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Tatay, salamat sa pagiging mabuting halimbawa para sa aming lahat. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Hindi man perpekto, pero para sa akin, ikaw ang pinakamahusay na Tatay sa mundo. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Tatay, sa araw na ito, ipinapadama ko sa iyo kung gaano kita kamahal at kung gaano ka-importante sa amin. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Sa bawat pagkakataon na kasama kita, laging mayroong mga aral na natututunan. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Hindi sapat ang isang araw upang pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo para sa pamilya. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Sa mga oras ng kalungkutan, ikaw ang aking karamay. Maligayang Araw ng mga Tatay! Mahal na mahal kita.

************

Tatay, salamat sa mga pangarap na tinupad mo para sa aming pamilya. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Ikaw ang aking best friend, tagapayo at katuwang sa buhay. Maligayang Araw ng mga Tatay! Mahal na mahal kita.

************

Sa bawat tagumpay ko, alam kong andyan ka palagi para sumuporta. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Tatay, salamat sa pagpapakita ng pagmamahal sa bawat araw. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Sa bawat hirap na pinagdaanan, hindi ka nagkulang sa pagiging matatag at malakas. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Maraming salamat sa lahat ng pagkakataong naging taga-gabay at taga-protekta mo kami. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Kahit na tumatanda ka na, para sa amin ay forever young ka pa rin. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Tatay, sa araw na ito, gusto kong iparamdam sa iyo na ikaw ang aking inspirasyon sa buhay. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Hindi sapat ang mga salita upang ipakita ang aking pagmamahal sa iyo. Maligayang Araw ng mga Tatay! Mahal na mahal kita.

************

Sa iyo namin natutunan ang kahalagahan ng disiplina at pagtitiyaga. Maligayang Araw ng mga Tatay!

************

Tatay, maraming salamat sa pagiging maal


Fathers day

Happy Father’s Day messages and quotes in Tagalog. Father’s Day is a special day to celebrate and honor the love, support, and guidance that our dads provide us throughout our lives. It’s a day to show appreciation for all the sacrifices they have made to make our lives better.

To make this day more special, we have collected a range of heartwarming Happy Father’s Day messages and quotes in Tagalog. These messages and quotes are perfect for expressing your gratitude and love for your dad in a meaningful way.

Our collection of messages and quotes includes a variety of sentiments, from funny and lighthearted to heartfelt and sincere. You can choose a message that resonates with your relationship with your dad and personalize it with your own words.

Whether you want to express your love and admiration for your dad, thank him for being a guiding light in your life, or simply make him laugh with a funny message, our collection has something for everyone.

Take a moment to browse through our collection of Happy Father’s Day messages and quotes in Tagalog and choose the perfect one that captures the essence of your relationship with your dad. Make this Father’s Day extra special by sharing your heartfelt message with your dad and letting him know how much he means to you.

Scroll to Top