Home » Friendship Day » Friendship Day Marathi statuses

Friendship Day Marathi statuses

तू आहेस माझ्या जीवातलं सखा, आणि माझ्या जीवनात एक मुलाचं मैत्री असलेलं फक्त तुझंच आहे.

************

मैत्री तुझी माझ्यासोबतच असली तर जिंकलं, परंतु जिंकलंय तरी तुझ्याशीच.

************

जिथे तुमचं दिल आहे, तिथे तुमचं मैत्री आहे. मैत्री असतं ज्यानं जिवंतं राहतं.

************

माझ्या जीवातलं एक संपूर्ण संसार आहे त्यामध्ये तु आहेस माझा एक महत्वाचा भाग.

************

माझ्या बद्दल असं काही सांगायचं असेल तर तुझ्यावरच खूप काही आहे.

************

मैत्री एक संदेश आहे ज्याने तुम्हाला आणि माझं जिंदगीतलं सगळं दिलंगीर करणारं.

************

माझं जीवन फुललंय मैत्रीच्या फुलांनी, आणि तुझं आहेस माझं एक शांत नदी.

************

तुमची मैत्री मला उंच आणि मध्यम भावना देते. उंच भावना मला फुलाच्या साठी देते आणि मध्यम भावना मला समजूत्या साठी देते.

************

आमचं मैत्रीचं बंध कोणासाठी हादर नाही, तो निरंतर उभा राहतो.

************

मैत्रीचे नाते साथीपणाचं आहेत, जे लांब आणि दृढ असते.

************

तुमचं संपूर्ण जीवन माझं शब्दमय आहे, ज्यानं दुसऱ्यांनी समजावं नाही, पण तुम्हाला माझं बोलणं नाही विसरतं.

************

मैत्रीच्या फुलांचं रंग समान असताना, तीव्रतेच्या तीव्रतेत आमचं बंध नातं जिंकतो.

************

तुझं मैत्रीचं दायित्व मला खूप आवडतं, जे माझ्या जीवनात अत्यंत महत्वाचं आहे.

************

माझं जीवन आहे एक रुग्ण ज्याचं नेहमी तुमच्याबरोबरचं संवाद चालतं, ज्यानं आम्ही दुसऱ्यांना समजूत्या देतो.

************

जे मैत्रीच्या नात्यांचं संपूर्ण अर्थ समजतो त्याला मैत्रीची भावना नेहमी वाटते.

************

तुझं संपूर्ण जीवन माझं संगणार नाही, पण जे असतं त्यावरच माझं विश्वास असतं.

************

मैत्री आणि साथीपण हा नाता आम्हाला तोंडावर प्रशस्त केलेला आहे.

************

तुमच्याबरोबर आम्ही जीवंत आहोत, जेव्हा आमचं मैत्रीचं दार नेहमी वाटतं.

************

तुमचं मैत्रीचं फुल जेव्हा फुटतो तेव्हा ते रंगवणार आमच्या जीवनाला.

************

मैत्रीच्या बांधवांना नातं सोडू शकत नाही, त्यामुळे हे नातं अनंत आणि निरोगी असतं.

************

तुमचं मैत्रीचं जादू माझ्या जीवनात चालू आहे, जे माझ्या दुःखांना कमी करतं आणि माझ्या संतापाला दूर करतं.

************

मैत्री हे एक ऐक्य आणि विश्वासाचं नातं आहे जो तुमच्याबरोबर अनंत असतं.

************

तुमचं संपूर्ण जीवन माझ्या एका मित्रापेक्षा कमी असतं, ज्यानं मी खूप मौल्य ठरवतो.

************

मैत्रीच्या नात्यांनी मला माझ्या जीवनाच्या सगळ्या उत्साहांना प्रदान केलं आहे.

************

तुमचं मैत्रीचं बंधन माझ्या जीवनाच्या एका महत्वाच्या अंगाचं आहे, जो मला खूप आवडतं.

************

मैत्री हा एक संगम होतो ज्यात जीवनाची रचना झालेली आहे.

************

मैत्री हे एक सुंदर नातं आहे ज्यामुळे तुमच्या जीवनाला आनंदाचे पर्व स्पर्शतंय.


International Friendship Day

Happy Friendship Day Marathi statuses. Friendship Day is a special day that celebrates the bond between friends. It is a day to cherish and acknowledge the love and support we receive from our friends. On this occasion, people exchange gifts, cards, and messages to express their affection towards their friends. Social media platforms have also become a popular medium to share Friendship Day wishes with friends who are far away.

If you’re looking for the perfect words to convey your feelings to your friends, then our collection of Happy Friendship Day Marathi statuses can help you out. We have curated a list of heartwarming and inspiring statuses that will make your friends feel special and loved. Our collection includes Marathi statuses in different languages, including English, Hindi, Bengali, Marathi, and more.

You can use these Marathi statuses to update your social media profiles, send them as text messages, or even use them as captions for pictures with your friends. Whether you want to express your gratitude, appreciation, or simply convey your love and affection, our collection has something for everyone.

So, what are you waiting for? Browse through our collection of Happy Friendship Day Marathi statuses and find the perfect words to celebrate your friendship. Let your friends know how much they mean to you and make this Friendship Day a memorable one!

Scroll to Top